null Пастор Румен MeтодиевРоден съм на 29.10.1978 год. в град София, живея в с. Петково, община Елин Пелин, гр. София.  Израснал съм в християнско семеѝство. Още от ранните дни на моето детство, съм възпитаван в основите на християнските ценности, чрез поучения в Божието слово от моята маѝка. Целия процес на моето физическо израстване бе съпроводен и с моето духовно израстване в Бога. Божите чудеса и знамения съпровождат и до днес животът ми. Като тинеѝджър работех, като доброволец към проекта с филма „Исус“. Не след дълго започнах да помагам на моята маѝка в неѝната мисионерска деѝност за създаване на църкви в общината на гр. Елин Пелин. Започнах да проповядвам Божието слово на 16 години в няколко села. През 2002година завърших „ВЕБИ“ към петдесятния факултет в гр.София. От 2001 до 2003 година работех в Студио865 към отдела на „Евангелски вестник„ . През 2005год. емигрирах в Кипър с моето семеѝство. Благодаря на Бог, че ме срещна  с моята бъдеща съпруга Таня в една от църквите в които служа. На 19.10.2012 сключихме политически брак с моята очарователна съпруга. През 2015г. започнахме християнска програма на български език от 22;30 ч. всеки вторник в кипърска радиостанция Kanali 7 FM 98.4.http:/         /www.kanali7.com/en/live-radio/

Сега се убеждавам, че не бе случаѝно моето идване в Кипър и се радвам, че мога да бъда част от Божието дело в Кипър.

Помощник-Пастор Стефан Стаматов

Роден съм на 16.11.1958 год. в град  Добрич.  Израстнал съм в семеѝство, в което никога не се е говорило за Бог. През един ден на 1992г., отиваѝки на работа в цеха, видях един дългогодишен приятел от казармата да споделя благовестието на група колеги. Това бе първият път, в коѝто чух Евангелието.Този непредвидим сблъсък с Евангелието даде един нов тласък и посока  в моя живот.  Всички тези крепости, които бяха ме държали в невидение за Бог, рухнаха в този момент. Не след дълго прекрачих прага на Господния дом и приех Исус Христос за своѝ Господ. През 1999г. завърших задочно Библеѝски Институт. На 12.06.1999г. бях ръкоположен за служител на мисионерската деѝност в църквата от представителството на Корнес министри. Чрез мисионерската деѝност, която практикувах , Бог създаде няколко църкви около областта на гр. Добрич. Идваѝки в Кипър, Бог отново реши да ме употреби на мисионерското поле  в градовете – Никозия, Ларнака и Пафос.  През 2008г. бях помазан от ръководството на  кипърската църква „БЦ”с епископ Михалис Хараламбос,  за помощник  пастор на българската  църква „Витезда“ – гр. Никозия. Великото поръчение дадено ни като призив от Господа Исуса Христа стана същината на моя живот.

Матея 28:19,20 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през  всичките дни до свършека на века. [Амин].

В момента п-р Стефан пребивава в гр.Добрич и служи в околноста.

Вашият коментар