МОЛИТВА ЗА ПОКАЯНИЕ

Боже, прости на мен, грешника. Признавам и изповядвам греховете си пред Тебе. И моля Те, учи ме да живея истините на Твоето Слово! Дай ми благодат, за да не съгрешавам! Прости ми, Боже! Аз приемам Исус Христос за мой Господ и за мой Спасител и вярвам, че Той е Твоят Син. Той умря за греховете ми. Ти го възкреси от смъртта и Той е жив днес. Прости ми, Боже! Спаси ме, Боже! Промени ме и ме направи нов човек в Христа Исуса. Помогни ми да проумея Твоята воля за мен и да я върша, докато съм на земята! Научи ме да Те обичам и да Те следвам. Искам да бъда Твое дете, а Ти да бъдеш мой Баща. Аз приемам сега с вяра, че се раждам в Твоето царство и ставам Твое дете, а Ти ставаш мой Баща.

Боже, пази ни от изкушенията и от изкусителя днес! Пази децата ни, родителите ни и близките ни! Научи ни да бдим през целия ден! Изпълвай ни с Духа Си днес! Направлявай стъпките ни в Твоя път! Желая Словото, за да порасна – вярата ми да порасне – така че да мога да помагам на другите. АМИН

КAКВО ЗНАЧИ МОЛИТВАТА ?

Молитвата е предназаначена за Божия прослава. Тя трябва да даде възможност на Исус да употреби Своите свръхестествени спасителни сили.

Чрез молитвата ние трябва да осигурим достъп на Исус до душите си, телата си, дома си, съседите си, страната си, до целия свят, до общността на светиите и до неспасените хора.

Ако се молим за нещо по Божията воля, то ние го имаме в същия миг, в който се молим. То е изпратено от небето и е на път към нас, но момента на пристигането му ние не знаем.

Нищо в ежедневния ти живот не е толкова малко и незначително, че Господ да не желае да ти помогне. Дали се молим за малки или големи неща, кажи на Бога:

„Ако ще прослави Твоето Име, то извърши малкото чудо и помогни ми! Но ако няма да прослави името Ти, то остави ме в моето утеснение. Но дай ми сила и в този случай да прославя ИМЕТО ТИ!“

Уле Халесби

Свидетелство за силата на молитвата

Двадесет и шестте Божии гардове (пазители)

Ето ти нещо, от което ще потръпнеш. Дали някога си чувствал силен подтик да се молиш за някого и просто си записал името му на лист хартия, а след това си си казал: „Ще се моля за него/нея по-късно”? Дали някой някога ти се е обаждал и е поискал да се молиш за него: „Имам нужда да се молиш за мен. Имам следната нужда.”

Прочети това и нека то да промени начина, по който мислиш за молитвата, а също така и начина, по който се молиш. Тогава ще бъдеш благословен.

Един мисионер, който се завърнал в неговата църква в Мичиган, разказал на хората там следното:

„Докато служех в една малка полева болница в Африка, на всеки две седмици аз пътувах с колело през джунглата, за да купувам материали и лекарства от съседния град. Пътуването ми отнемаше два дни и трябваше да нощувам някъде из джунглата на половината път. Веднъж, когато отидох в града и планирах да изтегля пари от банката, да купя лекарства и други необходими неща, срещнах двама мъже, които се биеха. Един от тях беше сериозно ранен. Аз третирах раните му и му говорих за Господа. Върнах се в болницата без никакъв инцидент по пътя.

След две седмици трябваше отново да пътувам до съседния град. Преди да вляза в града, до мен се приближи същият млад човек, чийто рани бях лекувал. Той ми каза, че той и още няколко други негови приятели са знаели, че аз нося пари и лекарства и затова са ме проследили, за да ме убият и да вземат парите и лекарствата, докато спя в джунглата. Той каза: „Точно, когато искахме да влезем в палатката ти, ние видяхме, че ти беше заобиколен от 26 гарда /пазача/.”

Когато чух това, аз се засмях и му казах, че аз определено бях сам в джунглата.

Младият човек обаче, настояваше и каза: „Не, сър, моите приятели също ги видяха. Ние ги преброихме. Уплашихме се и затова Ви оставихме”.

В този момент, докато мисионерът говорел в църквата, един човек се изправил и го прекъснал. Попитал го кога точно се е случило това нещо. Мисионерът казал в кой ден се е случило това и същият човек от църквата започнал да разказва:

„В същата вечер, когато това се е случвало с теб в Африка, тук беше сутрин и аз се готвех да отида да поиграя голф. Тъкмо бях тръгнал и почувствах силен подтик да се моля за теб. Всъщност, подтикът от Господа беше толкова силен, че се обадих на още няколко братя да се молим в църквата за теб. Може ли всички мъже, които се молиха с мен заедно да се изправят?”

Всички мъже се изправили, а мисионерът бързо ги преброил. БИЛИ ТОЧНО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ!!!

Това е един чудесен пример за това, как Божият Дух се движи по мистериозни за нас начини. Ако някога почувстваш такъв подтик от Бога за молитва, давай! Дерзай! Всичко е възможно с Бога чрез молитва. Никой не е наранен поради факта, че се молиш за него. Портите на ада са тези, които се рушат. Приеми това присърце и постоянствай в молитва. Така светът ще се обърне към Бога.

Ние имаме най-красивите дарове и те са вярата и молитвата.

Моля се Господ да те благослови днес. Нека Той те пази и ръководи! Неговата любов е винаги с теб. Неговите обещания са верни и истинни и когато ние Му дадем нашите грижи, Той се грижи!!!

И така, ако пътят, по който пътуваш, изглежда труден, просто помни, че аз съм тук и се моля, а Господ ще извърши останалото!!!

ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА ЕВРОПА ОТ 2010 ГОДИНА

Автор:

Марко Джоенсу в Прага във Витлеемската катедрала,

където през 15в. е проповядвал Ян Хус.,
публикувана на 18 Май 2010 от 00:22:10
Ще се въздигне мощно молитвено съживление в Европа. Хората ще се молят за нациите си по домовете и в църквите. Божият призив за молитва ще стане толкова силен, че хората на богослужение ще плачат за греховете на народа си и този плач ще идва от сърцата им. Техните сърца ще бъдат разтърсени и раздвижени от Моя Дух и те ще стъпват в Моята сила. И това няма да са еднократни молитви като фойерверки, а ще бъде устойчива постоянна молитва.
Вратите на църквите ще бъдат отворени за молитва и хората ще идват и ще престояват в единство, независимо от всякакви деноминации. Моят дом ще бъде съграден върху молитвата!
Хората ще постят, ще се молят и викат към живия Бог да промени нещата и да се намеси в техните нации. Църквите, които са исторически по-стари и са натрупали многобройни традиции, ще започнат да ги заменят с живи опитности с вечно живия Бог!
И не това очаква светът! И не това очакват църквите, но Аз, казва Господ, правя това да се случва!
Моят огън отново слиза над Моя дом – Църквата. Толкова чудесни неща ще се случват сред Моите хора, когато те наистина се молят заедно – не само всеки в деноминацията си, но от много и различни деноминации. Когато се съединяват ръце и сърца, за да се молят за своите градове и села в продължителна молитва – Аз ще обръщам сърцата на хората.
Моята сила ще се изяви. Ще привличам множествата към Себе Си и ще съграждам Църквата Си в Европа! Израстват големи църкви, пълни с огнени християни, които ще носят Словото Ми до градовете и нациите си. Те ще горят с Моя огън и ще слушат Моя глас. Това са хората, които ще носят Моето Слово по медиите и по площадите.
Идва време за реформация в сърцата на служителите. Те отново започват да търсят Лицето Ми и няма да има друг такъв ден за Европа. Това е последната реформация в Европа преди тъмнината да се спусне. Ще става тъмно и още по-тъмно и всичко ще потъне в тъмнина до Моето идване.
Европа не е единна днес. Тя е един разделен континент и хората се опитват да го обединят. Не е дошъл още денят за възстановяването на Европа. Дошъл е денят за възстановяването на Църквата в Европа. Идват дни на съживление преди да дойдат дните на гонение.
Мнозина нараняват Моя Дух чрез груби думи и действия срещу Моите хора, пастори и служители. Това са тези, които е не Ме познават, и само си мислят, че Ме познават. Когато виждат как Моето съживление расте, те казват: “Това не е от Бога. Това е против нашите традиции и нашите пътища. Нека прекъснем това, нека го спрем, защото е разрушително.”
Всяко раздвижване, което идва от Мен, е разрушително спрямо мъртвите традиции!
Младите ще Ме познават, младите и щедрите по сърце – те ще Ме познават.
Аз привличам младежта, както никога досега в Европа. Не се е виждал и няма да се види друг такъв ден, когато такова съживление ще обхване младите поколения. Това произтича от движението на Моя Дух над нациите и ще бъде видяно от Моите овце.
Следващите години ще бъдат време за въздигане на Църквата в Европа, в една различна Европа. А след това бавно ще започне да се спуска тъмнина, тежки тъмни времена. Светлината ще започне да угасва и много силни църкви ще угаснат.
Това не е свършекът на времето, но тъмнината ще дойде. Тя ще идва бавно и много хора няма да забелязват точно как – ще се случват уж дребни неща ту тук, ту там. И тогава изведнъж вярващите ще се стреснат и ще кажат: “Нашите народи вече не са с нас. Изглежда да сме заедно , но те не са откъм нас. Те вървят по своите си пътища и не се интересуват от Бога!”
Съживление ще има и на други места по Земята, но идва последната мощна реформация и съживление от Моя Дух над Европа. Молете се!

Получено чрез Марко Джоенсу в Прага във Витлеемската катедрала, където през 15в. е проповядвал Ян Хус. Публикувано в сп. “Ревайвал таймс” , януари 2010, Лондон.

Вашият коментар