НИЕ ВЯРВАМЕ:

1. В дословната боговдъхновеност на Библията.

2. В един Бог, вечно съществуващ в три лица, а именно: Отец, Син, Святи Дух.

3. Че Исус Христос е Единородния Син на Отца, заченат от Святия Дух и роден от дева Мария, че Исус е бил разпнат на кръст, погребан и възкресен от смъртта, че се възнесе на небето и сега е от дясната страна на Отца като Застъпник.

4. Че всички са съгрешили и поради това са лишени от Божията слава, че покаянието е заповядано от Бога за всички и е необходимо за прошка на греховете.

5. Че оправданието, обновлението и новорождението се получават чрез вяра в кръвта на Исус Христос.

6. В освещението след новорождението, чрез вяра в кръвта на Исус Христос, чрез Словото и чрез Святия Дух.

7. Че святостта е Божието изискване за начина на живот на Неговите последователи.

8. В кръщението със Святия Дух след очистване на сърцето.

9. В говоренето на други езици, според дадената от Святия Дух способност, като първоначално свидетелство на кръщението със Святия Дух.

10. Във водното кръщение чрез пълно потапяне, и че всички, които се покаят, трябва да бъдат кръстени в името на Отца, Сина и Святия Дух.

11. В Божествено изцеление и освобождение, снабдено за всички в изкуплението.

12. В господната вечеря .

13. Във второто идване на Исус Христос: Първо, да възкреси мъртвите праведници и заедно с живите светии да ги вземе при Себе Си. Второ, за да царува на земята хиляда години.

14. В телесното възкресение, вечен живот за праведните и вечно наказание за нечестивите.

Вашият коментар