Предпоставки за реформаторското движение в Германия

Тринайсет теологични и социални теми за Реформацията (по случай 500-годишнината от нейното начало) Д-р Вениамин Пеев Реформацията в Германия трябва да бъде разглеждана като следствие на широка гама от общоевропейски …

ПЕТДЕСЯТНО ДВИЖЕНИЕ

Въведение Днес много вярващи хора смятат, че кръщението със Святия Дух няма никакви външни белези, а само очиства душата и дава освещение. Дарбите говорене на езици и пророчества се смятат …