„ПРИГОТВИ СЕ ДА ПОСРЕЩНЕШ СВОЯ БОГ!”

„ПРИГОТВИ СЕ ДА ПОСРЕЩНЕШ СВОЯ БОГ!” Свидетелство за Божието царство, ада и завръщането на Христос – от Анжелика Замбрано, която е била мъртва за 23 часа Едно младо момиче от …