„ПРИГОТВИ СЕ ДА ПОСРЕЩНЕШ СВОЯ БОГ!”

„ПРИГОТВИ СЕ ДА ПОСРЕЩНЕШ СВОЯ БОГ!” Свидетелство за Божието царство, ада и завръщането на Христос – от Анжелика Замбрано, която е била мъртва за 23 часа Едно младо момиче от …

ЕЛАТЕ И СЕ ПОКЛОНЕТЕ

Тука на земята съм родена, земя пропита с толкоз много грях, живях от сатана сломена… толокоз много време пропилях. Сега от любовта съм обградена и стъпквам дяволския лик, от Бог-Исус …

КАК ДА СЕ ОБЛИЧАМ?

„Какво? Да не искаш да кажеш, че светостта има нещо общо с дрехите, които носим? Не! Това, което е вътре в човека, има значение. Бог се интересува от това, което …